• FC-DHC zaalvoetbal Roermond
  • FC-DHC zaalvoetbal Roermond

FC DHC: recreatief zaalvoetbal in Roermond

 


09-04-2018

Bereikbaarheid via e-mail

Vanwege o.a. een technisch probleem zijn we via e-mail niet (optimaal) bereikbaar (geweest).
Heb je (een) vra(a)g(en), (een) opmerking(en), (een) suggestie(s), òf wil je je aanmelden, kom dan gerust een keer langs op dinsdagavond als DHC A speelt.  

 


Kersttoernooi 2017

Op 28-12-2017 vond wederom, als afsluiting van de 1e seizoenshelft, het jaarlijkse kersttoernooi plaats. Deelnemende teams waren DHC A, Hofra 2.0, FC Pils, Team Verkoulen en als gastteam Young Stunnas. Team Verkoulen heeft uiteindelijk het toernooi weten te winnen. Namens FC DHC van harte gefeliciteerd. 

 


05-12-2017

"Vacature": scheidsrechter voor 1 avond (dinsdag of donderdag) in de week gedurende 2 uur (van 20 - 21 uur en van 21 uur - 22 uur).
Voor meer informatie en/of bij interesse graag contact opnemen met het bestuur. Alvast bedankt.  

 


23-06-2017

Het  nieuwe seizoen staat weer voor de deur …                                                            

Het grotendeels vernieuwde bestuur hoopt jullie dan weer te mogen verwelkomen!

 

Wat gaat er veranderen, wat blijft hetzelfde … ?

Het belangrijkste blijft natuurlijk dat er een lekker potje gevoetbald kan worden!

 

Stand

We willen weer dat er een stand bijgehouden wordt. Zaak is dan wel dat de uitslagen bij het bestuur bekend zijn. Daarom gaan we (weer) wedstrijdformulieren gebruiken. Deze zullen te vinden zijn bij de zaalbeheerder. Het door beide teams ingevulde en getekende  formulier kan na de wedstrijd in een apart bakje bij de beheerder neergelegd worden. Aan het einde van de week worden deze opgehaald, en wordt de stand bijgewerkt. Tevens is dan bekend welke spelers meegedaan hebben; dit o.a. als bewijs voor de verzekeraar in geval van een ernstige blessure.

 

Scheidsrechters

Ook willen we (zoals besproken in de jaarvergadering) weer scheidsrechters gaan inzetten. Kandidaten kunnen zich aanmelden via het  toegestuurde formulier. Als vergoeding hebben we een bedrag € 12,50 per avond (2 wedstrijden) in gedachten. Hiermee is rekening gehouden in de vaststelling van de hoogte van de contributie. (Hogere scheidsrechterskosten leiden tot een hogere contributie … )

 

Speeldagen en –tijden

De speeldagen zijn dinsdag en donderdag; van 20.00 uur tot 21.00 uur èn van 21.00 uur tot 22.00 uur. Donderdag 28 december vindt er voor alle deelnemende teams van 20:00-22:30 vindt het jaarlijkse kersttoernooi plaats, ter afsluiting van de eerste seizoenshelft.

 

Teams

Ieder team dient vóór 1 augustus a.s. via het toegestuurde formulier o.a. aan te geven wie de contactperso(o)n(en) is/zijn, en welke spelers deel uitmaken van het team. Het formulier behoort volledig ingevuld te zijn! (Ook dit o.a. i.v.m. evt. verzekeringskwesties … ) Het liefst ontvangen we dit per mail: secretaris.fc.dhc@outlook.com. Evt. wijzigingen gedurende het seizoen graag direct doorgeven. Teams zorgen zelf voor tenues, (een) intrapbal(len) e.d.

 

Contributie

De contributie per team bedraagt (als alle 8 huidige teams doorgaan) € 800,- per jaar.

De contributie voor het eerste halfjaar van € 400,- moet vóór 1 augustus aanstaande bijgeschreven zijn op bankrekening NL50RABO0174137338.

Dit geldt ook voor de DHC-teams!!! Vanwege vooral de diverse storneringen iedere maand, stopt F.C. DHC met automatische incasso per speler per maand. Dit is financieel (en verzekeringstechnisch) een te groot risico voor de vereniging (gebleken). Voordeel is (in de meeste gevallen) een lagere contributie per DHC-speler.

Ieder team neemt minimaal 1 volledig seizoen deel aan de competitie. Ieder team is dan ook verplicht de jaarcontributie te voldoen. (Dit omdat de zaaluren vooraf ingekocht moeten worden bij de gemeente.) Bij evt. problemen graag contact opnemen met het bestuur. Er kan dan gezocht worden naar een oplossing;  het betreffende team kan bijv. een ander team de plaats in laten nemen …  De financiële afhandeling blijft de verantwoordelijkheid van het oorspronkelijke team.  

 

Kascommissie
Zoals ook al aangegeven in de jaarvergadering, hebben we minimaal 2 personen nodig die de kascommissie willen vormen. Kandidaten kunnen zich ook d.m.v. het bijgaande formulier aanmelden. Alvast bedankt!

 

 

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten jullie nog vragen en/of suggesties hebben, dan vernemen wij deze graag persoonlijk òf per e-mail.

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan kan het een mooi seizoen worden!!!

 

Groeten,

 

Het bestuur.

Koos Lemmens - secretaris - speler DHC A

Hassan Aurag - penningmeester - speler DHC A

Remy Sonnemans - bestuurslid - speler Meander

Tom Severius - ondersteunend bestuurslid

Jorn Kierkels - voorzitter - speler DHC A

  

 

Bezoek ons ook op Facebook: www.facebook.com/FC-DHC-1098704933548762/ .

FC-DHC

FC-DHC is een zaalvoetbalclub in Roermond (op de Donderberg) waar al vele jaren met veel plezier een recreatieve zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld door circa 5-6 teams van DHC en 5-6 gast teams. Lees verder....

Aanmelden

Wil je je individueel aanmelden als lid van FC-DHC, of wil je als team meedoen aan de competitie. Klik dan hier om contact op te nemen.

Foto

Klik hier om foto's van FC-DHC te bekijken.